Ortaçağda Kültürün Modaya Etkisi Nedir? Zamansal açıdan bakıldığında ‘ortaçağ’ Kavimler Göçü İle başlayıp 1453 İstanbul’un fethi ile son bulan bir süreçtir. Bu çağda el üstünde tutulan bir eğitim ve din yaşam merkezi olan kilisenin büyük bir önemi vardı. Kavimler Göçü sonucu...